Worldwide Pinhole Photography Day 2016 - Exhibition
Participants (25), Anagame Komuro : Tokyo Group  
previouspage 1/1nextfilter

"☆ 2018.4.29の撮影会は、下町・谷中界隈の今の様子を撮ります。"
Select any image to view full size:
thumbnail image

Mikio Komuro

thumbnail image

Kazuyo Komuro

thumbnail image

Morio Kishimoto

thumbnail image

Makiko Okuwaki 

thumbnail image

Toyoko Otake

thumbnail image

Chikara Komura

thumbnail image

Tiemi Kashiwazaki

thumbnail image

Risa  Itamiya

thumbnail image

Noriyoshi Masuda

thumbnail image

Teruyuki Yoshida

thumbnail image

Goro Yamada

thumbnail image

Minoru Nagase

thumbnail image

Tsutomu  Yanagawa

thumbnail image

Kazumi Yoshida

thumbnail image

Daisuke Miura

thumbnail image

Chieko Honma

thumbnail image

Tomiko Tsukada

thumbnail image

Kaori Asada

thumbnail image

Masato Ikeda

thumbnail image

Minoru Fujii

thumbnail image

Fumio Yokota

thumbnail image

Kazuki Akanoma

thumbnail image

Torao Furuya

thumbnail image

Hiroko Nishida

thumbnail image

Akira Sato